H. Brakstad Eftf AS ble etablert i 1963 av Olav Lavik. Olav Lavik hadde arbeidet hos H.Brakstad i kjøttbasaren siden 1950. I 1996 flyttet vi inn i våre egne store moderne lokaler i Fagerdalen industriområde, ca 10 min fra Bergen Sentrum. Våre lokaler er bygget i henhold til de strengeste krav i EØS samarbeidet, slik at vi tilfredstiller alle krav som stilles med hensyn til matvaresikkerhet og vareflyt. Dette for at våre kunder skal være sikret den høyest mulig kvalitet.

Våre lokaler er av en slik størrelse at det ikke er noe problem i forhold til Deres henvendelse. Vi har siden innflytningen investert betydelige midler i moderne maskiner og utstyr. Dette medfører at vi har en topp maskinpark og gode arbeidsforhold.

Vi har innført IK- Mat med HACCP i bedriften, samt at Mattilsynet har månedlige besøk hos oss. Vi er autorisert på lik linje med de store som for eksempel Gilde og Skjeggerød AS. Samtlige av våre ansatte gjør sitt ytterste for at vi skal kunne leve opp til vårt mål om topp service, og den beste kvalitet til en fornuftig pris.

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til et besøk hos oss i Leirvikåsen

hbrakstad