PÅLEGG I GOD GAMALDAGS ÅND

Vi lager også vårt eget pålegg, pølser, spekemat, pinnekjøtt og posteier. Dette gjør vi «på den gammle måten» slik at den smak og kvalitet vi er kjent for opprettholdes. Vi er også åpen for å (i samarbeid med dere) lage spesielle produkter som tilfredstiller Deres ønsker og behov. Og evt. La det være eksklusivt tilgjengelig for Deres selskap.

  • Vi utbener og evt surrer etter stuertens/Kjøkkensjefens ønsker, stykking/oppskjæring etter avtale.
  • Vi leverer varene på de ukedager da stuerten / kjøkkensjefen ønsker dem levert.
  • Vi står til tjeneste med vår kunnskap om kjøttvarer og skjæring av disse.
  • Vi kan ta imot lærlinger etter nærmere avtale, for å styrke opplæringen av dem i forhold til til behandling av kjøtt.(Partering, stykking, utbening, renskjæring osv)
  • Vi har et stort og rikholdig lager av de fleste kjøttvarer og kan derfor med stor mulighet levere alt som bestilles til enhver tid.